Zaliczka za grudzień do 20-stycznia

11 Gru 2013

zaliczka za styczeńPrzypominamy, iż od 2013 roku przedsiębiorcy nie muszą pamiętać o dwukrotnym zapłaceniu zaliczki na podatek. Wpłaty zaliczki za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego należy uiszczać do urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu (lub odpowiednio – kwartale). Zgodnie z przepisami zaliczkę za grudzień będziemy musieli wpłacić do 20 stycznia a nie jak dwa lata temu zaliczka za grudzień płacona była w wysokości zaliczki należnej za listopad, w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego.

 

 Podatnik zakończy zatem rok następująco:

 20 listopad 2013 r. – termin uiszczenia zaliczki za październik,

 20 grudzień 2013 r. – termin uiszczenia zaliczki za listopad,

 20 styczeń 2014 r. – termin uiszczenia zaliczki za grudzień

 30 kwietnia 2014 r. – rozliczenie roczne za rok 2012.

Powyższa zmiana nie dotyczy oczywiście tych wszystkich podatników, którzy wybrali rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

 Za czy przeciw ???

 Z perspektywy czasu możemy stwierdzić, iż podwójna zaliczka za listopad zamrażała firmowe pieniądze. Dlatego każdy przedsiębiorca wystrzegał się znacznej sprzedaży towarów czy usług w tym miesiącu, bowiem skutkowało to nadpłaceniem podatku, dodatkowo za grudzień wpłacał prognozowaną zaliczkę do 20 grudnia. Odzyskiwał je dopiero po złożeniu rocznego zeznania (do 30 kwietnia), gdzie of tego momentu fiskus a 3 miesiące na zwrot podatku. Jednakże z drugiej strony poprzednie brzmienie przepisów pozwalało na dokonywanie optymalizacji podatkowej na koniec roku. Przepisy pozwalały bowiem rozliczyć w grudniu najwięcej sprzedaży i zaczekać z zapłata podatku, przesuwając tym samym termin zapłaty do kwietnia.

Share