Upominki dla kontrahentów a koszty uzyskania przychodów

19 Gru 2013

0007678268T-565x849Upominki świąteczne i noworoczne dla kontrahentów a koszty uzyskania przychodów tudzież konsekwencje VAT.

Możliwe jest zaliczenie w ciężar kosztów firmy podarowanie kontrahentowi kalendarza z logo firmy, kubków, breloki czy długopisy, bowiem dane wydatki można zaliczyć do kosztów reklamy. Takie wydatki można bowiem bez problemu rozliczyć w kosztach podatkowych razem z usługą przesyłki. Natomiast do kosztów nie zaliczymy kosza z alkoholem i ekskluzywną żywnością. Podarunki w formie wartościowego przedmiotu nie posiadające logo firmy lub w sytuacji, gdy logo znajduje się mało widocznym miejscu należy traktować jako wydatki reprezentacyjne. Takie wydatki nie będą mogły być zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Wydatki reprezentacyjne dla klientów, które nie zawierają logo firmy, mające dużą wartość nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodów. Istnieje bowiem cienka granica między kosztem jakim jest wydatek na reklamę, a reprezentacją. Reklama jest kosztem podatkowym, a wydatki reprezentacyjne niestety ich nie stanowią.

Upominki dla klientów, a przychód podlegający opodatkowaniu.

Prezenty dla osób fizycznych przekraczające kwotę 200 zł obligują nas jak darczyńcę do sporządzenia deklaracji PIT-8C. Poinformować o tym należy obdarowanego podatnika oraz urząd skarbowy, który jest właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Obdarowany natomiast musi doliczyć go do innych przychodów, wykazać w  zeznaniu rocznym i opodatkować. W sytuacji, gdy dany upominek ma otrzymać firma, do jej obowiązków należy doliczenie jego wartości do swoich przychodów.

 Jak tego uniknąć?

Ustawa o podatku dochodowym zawiera szereg zwolnień. Wyszczególnia, które dochody są  wolne od opodatkowania. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnieniu podlegają między innymi nieodpłatne świadczenia otrzymane od świadczeniodawcy stanowiące promocję lub reklamę w przypadku, gdy ich kwota nie przekracza 200 zł. Zwolnienie nie obejmuje swoim zakresem świadczeń na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym. Należy podkreślić, iż  kwota 200 zł, odnosi się wyłącznie do wartości jednorazowego prezentu. W przypadku, gdy nasz klient otrzyma kilka prezentów, a wartość żadnego z nich nie będzie wyższa niż 200zł,  przychód będzie nadal korzystał ze zwolnienia od podatku. Trzeba podkreślić, iż opodatkowaniu podlega przychód w wysokości całej wartości prezentu, a nie tylko nadwyżka ponad ww. kwotę. Rozwiązaniem jest wręczanie podarków o niższej wartości, nie przekraczającej kwoty 200zł, do tego noszących znamiona charakterystyczne dla działań reklamowych naszej firmy.

Obowiązki związane z VAT

Przekazanie upominków może niekiedy stanowić konsekwencje odnośnie obowiązku zapłaty VAT, będzie to miało miejsce w przypadku, gdy zakupując produkty na prezenty firmie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Prezenty o wartości przekraczającej kwotę 100 zł zawsze będą  podlegać opodatkowaniu VAT. Natomiast prezenty o małej wartości, nie przekraczającej 100 zł nie będą opodatkowane.

 VAT od zakupionego alkoholu

Niestety zakupiony alkohol nie stanowi kosztu podatkowego, bowiem jest to wydatek na cele reprezentacyjne, a te nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

Aktualnie jednak należy wskazać, iż do odliczenia VAT naliczonego nie jest istotnym fakt zaliczenia zakupionego alkoholu do kosztów uzyskania przychodu. Tym samym możliwe jest odliczanie podatku naliczonego od alkoholu nabywanego jako upominek. Istotnym jednak jest, aby dany produkt związany był (choćby pośrednio) z działalnością podlegającą opodatkowaniu VAT.

Należy podkreślić,  że firma nie traci prawa do odliczenia VAT naliczonego, gdy prezent w zgodnie z art. 7, ust. 4 Ustawy o VAT zaliczamy do prezentów o nieznacznej wartości. W takim przypadku  podatnik może odliczyć VAT naliczony, także gdy przekaże go bez VAT należnego.

 Reasumując: tych kwot nie należy przekraczać!!!:

10 zł – to maksymalna wartość prezentu dla konkretnej osoby, której nie ma w ewidencji. Skutkuje obligatoryjnym opodatkowaniem VAT, jeśli przy ich nabyciu przedsiębiorca miał prawo do odliczenia podatku naliczonego.

100 zł – całoroczna pula na upominki dla danej osoby, która powinna być w ewidencji firmy. Przekroczenie tej kwoty skutkuje opodatkowaniem VAT.

200 zł – prezenty dla osób fizycznych przekraczające tę kwotę zobowiązują przedsiębiorcę do wypełnienia deklaracji PIT-8C. Inaczej jest w przypadku przekazania prezentu firmie, wówczas firma otrzymująca prezent dolicza jego wartość do swoich przychodów.

Share