Karta podatkowa – dla kogo i na jakich warunkach?

10 Paź 2013

16757956_ssWe wcześniejszym poście opisywaliśmy jedną z dwóch form uproszczonego opodatkowania podatkiem dochodowym, a mianowicie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Dzisiaj pragniemy przybliżyć kolejną formę opodatkowania tj. kartę podatkową.

Ile podatku przy karcie podatkowej?

Przy wyborze karty podatkowej podatek opłacany jest w stałej kwocie, bez względu na wartość faktycznych przychodów firmy. Kwotę podatku ustala naczelnik urzędu skarbowego, który uwzględnia rodzaj oraz zakres prowadzonej działalności gospodarczej, bierze także pod uwagę liczbę zatrudnianych osób. Nie bez znaczenia jest liczba mieszkańców danej miejscowości, na której obszarze działa firma.

 

Dla kogo karta podatkowa?

Za pomocą karty podatkowej mogą rozliczać się podatnicy prowadzący tylko wybrane rodzaje działalności usługowej, wytwórczo-usługowej i handlowej, mogą to być: szewc, zegarmistrz, jubiler, grawer, zakłady fryzjersko-kosmetyczne, firmy parkingowe, firmy sprzątające wnętrza, czy firmy handlujące detalicznie. O ile plusem karty podatkowej jest stała wysokość podatku, o tyle mniej optymistycznym jest fakt, iż przedsiębiorca musi płacić ustaloną przez fiskus kwotę podatku nawet wówczas, gdy nie osiąga przychodu i firma ponosi stratę.

Dodatkowo podatnicy mogą skorzystać z wyboru karty podatkowej, jeżeli:

  • nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności, innej pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • małżonek podatnika nie prowadzi działalności gospodarczej w tym samym zakresie;
  • działalność gospodarcza nie jest prowadzona poza terytorium Polski.

Jaka dokumentacja?

Tutaj kolejną istotną kwestią jest brak konieczności prowadzenia księgowości, bowiem przedsiębiorca, korzystający z karty podatkowej jest zobligowany dokumentować sprzedaż towarów lub usług, na podstawie wystawianych faktur czy rachunków,  a także przechowywać zgromadzone dokumenty przez kolejnych 5 lat. W przypadku zatrudniania pracowników, firma ma obowiązek prowadzenia ewidencji zatrudnienia pracowników.

Jakie zeznanie podatkowe za rok podatkowy?

Rozliczenia rocznego podatnicy, którzy wybrali kartę podatkową dokonują do dnia 31 stycznia na formularzu PIT-16A. Podatnik ma możliwość zmiany tej formy opodatkowania w terminie 14 dni do dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego. Jeżeli dokona rezygnacji, wówczas od pierwszego dnia miesiąca następującego po zrzeczeniu ma obowiązek zaprowadzić ewidencję ryczałtu i rozliczać przychody wg ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (jeżeli spełnia warunki) lub zaprowadzić książkę przychodów i rozchodów płacąc podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

Share