KADRY I PŁACE

Prawie każda firma zatrudnia pracowników, w związku z czym boryka się z problemami płacowo-kadrowymi. Zarządzanie wszystkimi aspektami związanymi z wynagrodzeniami to niełatwe zadanie, a zatrudnienie na etat kadrowej może się okazać znacznie bardziej kosztowne niż skorzystanie z usług profesjonalnego biura rachunkowego. Saving Tax pomaga przedsiębiorcom we wszystkich zadaniach związanych z zatrudnianiem pracowników, począwszy od rejestracji w ZUS, aż po prowadzenie teczek osobowych, dzięki czemu Przedsiębiorca może zająć się rozwijaniem swojej działalności gospodarczej.

Obsługa kadrowo-płacowa zawiera:

  • rejestrację pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wyrejestrowanie po zakończeniu umowy;
  • naliczanie wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników  z uwzględnieniem potrąceń i dodatków;
  • ewidencję zaświadczeń lekarskich;
  • monitorowanie terminów ważności badań lekarskich i szkoleń BHP;
  • rozliczanie nieobecności, nadgodzin i dodatków należnych pracownikom;
  • sporządzanie deklaracji i raportów do ZUS,
  • obliczanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także zaliczki na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego;
  • przygotowywanie i wystawianie zaświadczeń dla pracowników (kwitki wypłat, raporty RMUA o pobranych składkach, zaświadczenia o zarobkach, Rp-7);
  • rozliczanie i sporządzanie rachunków dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych;
  • sporządzenie i dostarczanie zatrudnionym w trakcie roku podatkowego pracownikom deklaracji PIT-11, przesłanie do właściwych Urzędów Skarbowych (wg ustaleń z Klientem);
  • rozliczenia pracowników składających oświadczenie o dokonanie rozliczenia rocznego PIT-40;
  • przygotowywanie raportów i dokumentów dla działu księgowości Klienta (zestawienia i podsumowania list płac, itd.);
  • sporządzanie deklaracji PFRON, GUS i innych związanych z obsługą kadrową,
  • prowadzenie akt osobowych pracowników;
  • doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.