Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  • Cena:od 80 PLN

Usługa zawiera:

  • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów ryczałtu ewidencjonowanego,
  • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla celów podatku VAT,
  • prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • prowadzenia ewidencji wyposażenia,
  • obliczenie wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • przechowywanie ewidencji oraz dowodów księgowych.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczy::

- osób fizycznych wykonujące działalność gospodarczą;
- spółek cywilnych osób fizycznych,
- spółek jawnych osób fizycznych;
- spółek partnerskich;