Jaką wybrać formę opodatkowania swojej działalności gospodarczej?

02 Paź 2013

11432033_sOsoby, które mają zamiar rozpocząć działalność gospodarczą, powinny zastanowić się nad wyborem formy opodatkowania swoich przychodów, ponieważ świadomy wybór jest jednym z kluczowych narzędzi optymalizacji obciążeń podatkowych przedsiębiorcy. Konsekwencje źle wybranej formy opodatkowania mogą znacznie przyczynić się do nadmiernych obciążeń podatkowych, utratę możliwości późniejszego rozliczania poniesionej w pierwszym okresie działalności straty podatkowej, utratę prawa do wspólnego rozliczania się z małżonkiem, a także brak możliwości skorzystania z ulg podatkowych.

Przedsiębiorcy mogą dokonać wyboru spośród następujących form opodatkowania:

formy opodatkowania

opracowanie własne

Wyboru formy opodatkowania dokonuje się poprzez określenie jej na formularzu CEIDG-1, czy to rejestrując firmę bezpośrednio w urzędzie czy też online, korzystając z elektronicznej rejestracji działalności gospodarczej.

Jeżeli przedsiębiorca planuje wybrać kartę podatkową, powinien złożyć do Urzędu Skarbowego formularz PIT-16, albo złożyć wraz z wnioskiem CEIDG-1.

Forma opodatkowania powinna być wybrana najpóźniej na dzień poprzedzający osiągnięcie pierwszego przychodu. Istnieje możliwość zmiany wyboru formy opodatkowania, ale tylko raz w roku i konkretnie do 20-go stycznia każdego roku.

W następnych wpisach opiszemy szczegółowo każdą z wymienionych form opodatkowania.

Share